Meerjaren Onderhoudsplan

Een meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. 

Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen  uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. 

Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. Afgekort wordt een Meerjaren Onderhoudsplanning ook wel MJOP genoemd.  

Vereniging van eigenaren (VvE)

De ministerraad heeft in 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moet verbeteren. De ministers constateerden dat slechts een derde van de circa 121.000 VvE’s beschikt over een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en/of een reservefonds dat voldoende middelen heeft om onderhoud te plegen. 

Het gevolg is dat veel appartementencomplexen zeer slecht worden onderhouden. Bewoners komen voor onverwachte hoge kosten te staan wanneer reparatie echt noodzakelijk blijkt. 

Het nieuwe wetsvoorstel, dat per 1 januari 2017 in werking is getreden, is ingebracht om onderhoud aan de appartementsgebouwen te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. Vanaf 2018 is het verplicht om een minimum van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren tenzij de VvE een MJOP heeft opgesteld. Verder moet het eenvoudiger worden om geld te lenen wat uiteindelijk moet leiden tot goed onderhouden en energiezuinigere gebouwen. 

Van Halen Bouw & Advies kan voor u een MJOP met een gedegen financiële onderbouwing opstellen zodat u weet waar u de komende jaren aan toe bent. 

Contact

info@vanhalenbouwadvies.nl

Volg ons

Van Halen Bouw & Advies